De eindfase bij een succesvolle bedrijfsoverdracht

Publicaties

De eindfase bij een succesvolle bedrijfsoverdracht: Verkoop of te wel de ontlading!

Hoe dichter je op de datum komt dat de definitieve verkoopovereenkomst wordt ondertekend hoe meer de opwinding toeneemt. Vaak zie je dat de verkoopdatum nog enkele keren wordt verschoven omdat er op het laatst nog zaken uit de hoge hoed komen waarop niemand had gerekend. Dit is zowel voor de kopende als de verkopende partij een slijtageslag. De emoties vliegen alle kanten uit. De verkoop kan dan nog op losse schroeven komen te staan.

Dan eindelijk komt de ontlading (zucht): Het contract wordt ondertekend.

Als ik na de verkoop van het bedrijf nog eens binnen loop bij de ondernemer en hem vraag het moment van de definitieve verkoop te beschrijven, krijg ik meestal zeer emotionele verhalen van dat moment. Een van de vele voorbeelden:

“Ik belde mijn vrouw op en vertelde haar dat ik de zaak definitief verkocht had. Ik heb vervolgens tien minuten zitten janken, iets wat ik normaal niet snel deed, maar de afgelopen periode was heel zwaar geweest. Je bent bezig je bedrijf te verkopen, afscheid te nemen en anderzijds tevens gewoon door te gaan met dat bedrijf. Vervolgens de duurste sigaar opgestoken die ik kon vinden en mijn vrouw weer gebeld en haar gevraagd of de kinderen vanavond thuis konden zijn om dit moment met mij te delen. Daarna heb ik het managementteam bijeengeroepen en hun de beslissing meegedeeld.” 

En zo kan ik nog meer verhalen beschrijven. Dat gaat van ondernemers die opgelucht zijn dat ze hun bedrijf verkocht hebben, tot ondernemers die het nuchter bekijken en al bezig zijn met de volgende uitdaging. Maar een ding is zeker het is een spannende tijd waarbij altijd een of andere vorm van ontlading gaat plaatsvinden. 

Als de hele onderhandelingsfase is afgerond, kan de definitieve koopovereenkomst worden gesloten. Soms is nog een gang naar de notaris nodig. Dit is het geval als je een bv verkoopt. Bij de notaris worden de aandelen officieel overgedragen. Nadat je de koopsom hebt ontvangen, is jouw bedrijf definitief verkocht.

Alhoewel de overdracht nu is afgerond, wil dat nog niet zeggen dat je alle banden met jouw onderneming hebt doorgesneden. Misschien blijft je nog actief betrokken bij de onderneming. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je afspraken hebt gemaakt over de koopsom, waarbij de uiteindelijke hoogte mede wordt bepaald door de toekomstige resultaten van de onderneming.

Er komt veel kijken bij bedrijfsovernames, dus zorg dat je goed voorbereid en goed geïnformeerd bent. Het is raadzaam een specialist te raadplegen. Vooral als je vreest dat je niet het volledige overzicht hebt, of als je mogelijke koper een partij is met veel meer ervaring. Maar ook om een eerlijke gang van zaken te waarborgen. Een kleine investering in specialistisch advies kan op termijn veel opleveren. Je kan zelf het beste deze overweging maken door de kosten en baten op een rij te zetten. De adviseurs van Overname-Experts kunnen je helpen met een oplossing op maat.

 

bedrijfsoverdracht, bedrijfsovername, eindfase
Vorig bericht
Toetreding Ron Pustjens en Thijs Muijsenberg tot Overname-Experts
Volgend bericht
Overname-Experts uw Connected Crowdfund Adviseur