Een Vendor Loan, altijd doen?

Publicaties

Een vendor loan, altijd doen?

Een belangrijk aspect van een bedrijfsovername is de financiering. In principe is dat het sluitstuk. Maar het is sterk aan te bevelen om hieraan vrij vroeg in het traject aandacht te besteden. De financiering kan bestaan uit meerdere componenten. Eigen middelen van de koper en een overnamefinanciering bij de bank liggen het meest voor de hand. Maar met enige regelmatig komt het voor dat hiermee niet de gehele overnamesom gefinancierd kan worden. Dan komt de vendor loan in beeld. Een Nederlands woord voor vendor is leverancier of verkoper.

Wat is een vendor loan?

Een vendor loan is een dus een lening die de verkoper van een onderneming verstrekt aan de kopende partij. Een vendor loan maakt het leven van de koper en diens bankier/financier makkelijker. Regelmatig is een vendor loan noodzakelijk om de financiering überhaupt rond te krijgen. Naar onze mening moet de koper dan qua financiering wel eerst alles uit de kast halen alvorens een beroep te doen op de verkoper en te vragen om een vendor loan. Het kan niet zo zijn dat de koper zelf een beperkt bedrag aan eigen middelen inbrengt en/of privé grotendeels buiten schot blijft en het financieringsvraagstuk voor een te groot deel afwentelt op de verkoper. Als de bank betrokken is bij de financiering zal zij met de koper willen afspreken dat de vendor loan wordt achtergesteld en daarmee wordt deze vendor loan risicovol. Achterstellen betekent meestal dat er op de vendor loan voorlopig enkel rente wordt betaald en (nog) geen aflossing. Dat mag pas als de banklening geheel of grotendeels is afgelost.

Advies bij toepassing van vendor loan

Ons advies is om de vendor loan zo veel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld tot maximaal 20% van de koopsom. In combinatie met de vendor loan moet de koper zich qua financiering dan eerst maximaal committeren. Het bedingen van zekerheden, desnoods in tweede verband (bijvoorbeeld tweede pandrecht op bedrijfsmiddelen) of privé betrokkenheid met betrekking tot de vendor loan moet zeker ook bespreekbaar zijn. Evenals periodieke toetsing bij de bank of zij bereid zijn de achterstelling aan te passen. Daarnaast mag de te rekenen rente op de vendor loan aanmerkelijk hoger zijn dan de rente die de bank berekent.

Dus, als het niet anders kan is het een overweging om een vendor loan te verstrekken.

Vendor Loan
Vorig bericht
Column van Raimond Takkenberg in Kijk op Noord Holland Zuid: Een succesvolle grande finale!
Volgend bericht
Column van Raimond Takkenberg in Kijk op Groot Amsterdam over Werknemersparticipatie