Onderneming in de ambulante jeugdhulp en kinderopvang – VERKOCHT

Te koop aangeboden: Onderneming in de ambulante jeugdhulp en kinderopvang.

De onderneming kenmerkt zich door het bieden van Jeugd GGZ (licht, midden en zwaar); onderzoek en behandeling van jeugdigen en/of hun ouders met uiteenlopende probleemgebieden, zoals psychische problemen en stoornissen van de jeugdige, psychosociale problemen van de jeugdige, gedragsproblemen van de jeugdige, en/of opvoedproblemen van de ouders. Daarnaast heeft de onderneming een bureau welke professionele gastouders bemiddeld die kinderen opvangen in gezinssituaties.

Omschrijving
Het betreft een besloten vennootschap actief in Kinderopvang en Geestelijke Gezondheidszorg en nader gespecificeerd in de ambulante jeugdhulp. Het bedrijf heeft een stijgende omzet met dito winstgevendheid. De activiteiten behelzen een praktijk voor Orthopedagogiek, Psychologie en Psychotherapie in de Jeugd GGZ en een Gastouderbureau. De sterke punten van de onderneming liggen met name op het gebied van de flexibiliteit, professioneel- en sociaal personeel dat multifunctioneel en geheel zelfstandig inzetbaar is. Verder voldoet de onderneming ruim aan alle wettelijke vereisten en certificeringen. Het werkgebied is Noord- en Midden-Limburg.

Kerncijfers
• De onderneming heeft een omvang van tussen 5 en 10 FTE.
• Omzet 2017: tussen € 1,5 en € 2,0 milj. (in 2017 stijgend bij de Jeugd GGZ en stabiel bij Gastouderbureau) met een genormaliseerde EBITDA tussen € 75.000,- en € 100.000,-
• Tussen 300 en 500 cliënten in de Jeugd GGZ.
• Tussen de 75 en 100 gastouders met 250-300 kinderen in de opvang.

Bijzonderheden
Het profiel van de kopende partij is als volgt:
• Een strategische koper welke zich een positie wil verwerven op de markt van Jeugd GGZ of gastouderbureau in Noord- en Midden-Limburg;
• Voor het gastouderbureau mogelijk een MBI-kandidaat;
• Een MBI-kandidaat voor de praktijk voor Orthopedagogiek en Psychologie in de Jeugd GGZ.
De koper dient over voldoende financiële middelen te beschikken.

Reden verkoop
De onderneming groeit snel en zal, om te blijven voldoen aan alle toekomstige eisen, moeten opschalen van een vrijgevestigde praktijk naar een instelling. De huidige eigenaar heeft de conclusie getrokken dat een instelling niet het type bedrijf is waar hij of zij leiding aan wil geven. Derhalve is het goed om voor de volgende fase van de onderneming een andere directeur/bestuurder aan de leiding te hebben die het bedrijf naar de volgende fase kan laten groeien.

Transactie

Intentie is de overname door middel van aandelen van de besloten vennootschap of een activa transactie, waarbij het geheel tezamen of in afzonderlijk delen (de vrijgevestigde praktijk in de Jeugd GGZ en Gastouderbureau) overgedragen kan worden.
In samenspraak met de koper zal worden bekeken welke rol/functie/dienstbetrekking de huidige directie zal krijgen bij het kopende bedrijf.

Verkoopprijs
Nader overeen te komen.

Contactinformatie
Thijs Muijsenberg RAB
E-mail: muijsenberg@overname-experts.nl
Telefoon: 077-3524291 of 06-20090801

Menu