“Onnodig en doodzonde”

Publicaties
Blog: “Onnodig en doodzonde”.

“Er was eens” een vrij grote onderneming in de detailhandel. Door bepaalde omstandigheden was men in zwaar weer terecht gekomen. De omzet daalde sterk en er werd verlies gemaakt. Men wilde van de zaak af.

Er kwam een contact tot stand met een aspirant-ondernemer die veel ervaring had in de sector en met name beschikte over goede commercieel vaardigheden. Binnen slechts enkele weken kwam het tot een transactie. De verkoopprijs bestond bijna geheel uit voorraad en inventaris. Er waren geen externe specialisten betrokken bij het afwikkelen van de transactie. De koopsom werd 100% gefinancierd door de verkoper, er was sprake van een korte aflossingstermijn (2 jaar), het ging om aanzienlijke bedragen.

Het eerste jaar na de overname werd er logischerwijs nog een aanloopverlies gemaakt en het tweede jaar werd break-even gedraaid. De nieuwe eigenaar was daarnaast in staat om de omzet in 2 jaar tijd bijna te verdubbelen. In de kern een knappe prestatie natuurlijk. Echter, er was geen rekening gehouden met de financiering van het aanloopverlies en de uitbreiding van het werkkapitaal. Daarnaast waren leveranciers niet ruimhartig met het verstrekken van leverancierskrediet en bleek de aflossingstermijn van de overnamefinanciering veel te kort.

Het laat zich raden dat er al snel liquiditeitsproblemen ontstonden, eigenlijk al vanaf de eerste dag. De verplichtingen van de overnamefinanciering konden niet of nauwelijks worden nagekomen. Koper en verkoper raakten daarover natuurlijk in gesprek maar konden het maar moeilijk eens worden. De verwijten gingen al snel over en weer. In deze fase raakte een van de adviseurs van Overname-Experts bij de casus betrokken. Maar er was weinig eer meer te behalen, details besparen we u. Het kwaad was al lang en breed geschied. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een faillissement met veel verliezers en een flinke kapitaalvernietiging.

Hieruit kunnen een tweetal lessen worden getrokken. Een bedrijfsovername is een complex proces. Het is daarom sterk aan te bevelen dat zowel koper alsook verkoper tijdig een ter zake kundige adviseur inschakelen om zo een verantwoorde en doordachte transactie op te tuigen. Verder is de financiering van de overnamesom, zeker als het om substantiële bedragen gaat, een cruciale factor. In dit geval zijn geen deugdelijke financiële toekomstprojecties gemaakt waardoor men al snel vastliep. Heel kort samengevat, onnodig en doodzonde.

Ron Pustjens
pustjens@overname-experts.nl

blog, detailhandel, financiering, overname-experts
Vorig bericht
Koop en verkoop ten tijde van het Corona-virus
Volgend bericht
Nieuwsbrief Overname-Experts, april 2020