Uw expert voor bedrijfsopvolging en bedrijfsovername

Bedrijfsopvolging is een belangrijke stap voor de continuïteit van uw onderneming, ongeacht of uw onderneming een familiebedrijf is of niet. Voor een succesvolle bedrijfsopvolging is een meerjarenplan onmisbaar, zodat de overdracht van het bedrijf in goede banen wordt geleid. Is er een geschikte kandidaat voor bedrijfsopvolging binnen de onderneming of binnen de familie? Voor een zorgvuldige overdracht kunt u bouwen op de expertise van de overnamespecialisten van Overname-Experts.

Bedrijfsopvolging of bedrijfsovername familiebedrijf

Bent u eigenaar van een familiebedrijf en oriënteert u zich op bedrijfsopvolging? Of bent u de bedrijfsopvolger en wilt u weten wat er komt kijken bij de overname van het familiebedrijf? Voor de overname van een familiebedrijf spelen nog meer zaken een rol dan bij een puur zakelijke bedrijfsovername. 

De overnamespecialisten van Overname-Experts begeleiden u en maken u attent op de kritische aandachtspunten, bijvoorbeeld bedrijfsfinanciering.

Bedrijfsopvolging binnen de familie

Bedrijfsopvolging binnen de familie is vaak een langdurig en emotioneel traject en vraagt om vertrouwen en visie. Veel familiebedrijven zijn al generaties lang in de familie. Op een bepaald moment staat de nieuwe generatie klaar en komt de tijd van overdracht. Maar vaak zijn er naast de overdrager en opvolger meer partijen in het proces van bedrijfsopvolging betrokken, bijvoorbeeld andere kinderen. Naast familie wordt u ook zakenpartners; en naast dat u zakenpartners wordt, bent u ook nog steeds familie. Hoe regelt u dat? Overname-Experts adviseert en begeleidt u op persoonlijke en professionele wijze.

Bedrijfsfinanciering bij overname en opvolging

Wanneer u een bedrijf wilt kopen of verkopen is ook de financiering van de bedrijfsovername van groot belang. Overname-Experts adviseert u voor de bedrijfsfinanciering bij overname. Onze overnamespecialisten hebben ervaring met verschillende financieringsvormen, waaronder financiering via een bank, informal investment services en crowdfunding. Ook is het mogelijk deze financieringsvormen te combineren in een zogenoemde stapelfinanciering. Haalbaarheid, duidelijkheid en zekerheid staan altijd voorop. Neem contact op met de Overname-Expert bij u in de buurt voor inhoudelijk advies.

Veelgestelde vragen bij bedrijfsovername binnen de familie

Omdat er bij bedrijfsovername of bedrijfsopvolging binnen de familie andere invloeden meespelen, komen bij de overdracht van een familiebedrijf ook andere vragen aan de orde. De overnamespecialisten van Overname-Experts bespreken uw vragen graag in een persoonlijk gesprek en geven inhoudelijk advies. 

  • Hoe bepaal ik de overnameprijs?
  • Is de overnameprijs niet te hoog voor de overnemer?
  • Hoe voorkom ik dat we te veel belasting moeten betalen?
  • Worden de andere kinderen niet benadeeld?
  • Hoe wordt de bedrijfsoverdracht gefinancierd?
  • Kan er gebruik gemaakt worden van de BOR-regeling (bedrijfsopvolgingsregeling)?

Bovenstaande vragen geven slechts een indruk van de vele vraagstukken die spelen bij bedrijfsovername binnen de familie. Uw Overname-Expert bespreekt het graag met u. Veelal werken de partners van Overname-Expert nauw samen met uw accountant en/of uw huisbankier. Lees bij Referenties over overnames die onze experts succesvol hebben mogen begeleiden.

Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek over bedrijfsopvolging

Wilt u meer informatie over bedrijfsopvolging of bedrijfsovername van uw familiebedrijf? U kunt voor een vrijblijvend gesprek of meer informatie contact met ons opnemen. Via Contact vindt u zowel onze algemene contactgegevens als de contactgegevens van de Overname-Experts bij u in de buurt.