Aankoop metaalbedrijf Joppen Metaaltechniek B.V.

Aankoop bedrijf, Bedrijfsfinanciering

Bedrijf:

Joppen Metaaltechniek BV is een metaalbewerkingsbedrijf voor machinebouwers.

Vraagstuk:

In de zomer van 2016 werden wij benaderd door de potentiële koper van deze onderneming met concreet de volgende vragen: begeleiding gevraagd bij de onderhandelingen en aankoop van de onderneming en de financieringsaanvraag.

Oplossing en Resultaat:

Na het opstellen van een goed zoekprofiel hebben we Joppen Metaaltechniek BV geselecteerd als mogelijke overnamekandidaat. Onder onze leiding hebben we de onderhandelingen gedaan om te komen tot een overnameprijs. Hiervoor hebben het aan te kopen bedrijf gewaardeerd.

Daarna heeft de MBI-kandidaat een ondernemingsplan gemaakt Dit is aan een 3-tal banken voorgelegd waarbij er vervolgens met een van deze banken een vervolg stap is gezet.

Toen de financiering akkoord was, is het koopcontract opgesteld. Een aantal mondelinge afspraken waren daarin wat hardnekkig om vast te leggen maar dat is uiteindelijk gelukt. Tijdens het afronden van de contracten kwam er een onverwachte mededeling vanuit de verkoper wat invloed had op de waarde van het bedrijf. Daarom is er in goed onderling overleg besloten om de overname uit te stellen. Mijn klant is voor een periode van maximaal 1 jaar in loondienst gegaan van dit bedrijf. Hierdoor heeft hij zelf deze onverwachte situatie kunnen managen. Dit heeft geleid tot de uiteindelijke overname waarbij mijn klant een goede kijk heeft gekregen in de keuken van het bedrijf en samen met een van de zoons van de vorige eigenaar het bedrijf heeft overgenomen.

Koper over de begeleiding:

“Overname-Experts in de persoon van Thijs Muijsenberg heeft ons ondersteund in de overname van de aandelen van Joppen Metaaltechniek B.V.  (nu Joppen Metal Solutions) te Beringe. Een traject dat afgerond is d.d. 1 januari 2018. Gedurende het hele proces is Thijs actief betrokken geweest. Ik heb Thijs leren kennen als een kundig iemand op het gebied van bedrijfsovernames met specialiteit op het gebied van financieringen en alles wat daarmee te maken heeft. Thijs werkt doelgericht, efficiënt en transparant waarbij het overname proces maar zeer zeker ook de onderlinge verhoudingen centraal staan. Eenieder die voornemend is een overname te doen kan ik Thijs Muijsenberg (Overname-Experts) van harte aanbevelen.”

 

aankoop, metaalbedrijf, Thijs Muijsenberg
Vorig bericht
Verkoop wijnwinkel-slijterij
Volgend bericht
Verkoop aandelen Pensioen Perspectief BV aan Triple A Risk Finance BV