Aankoopbegeleiding en financiering auto glas specialist Midden Nederland

Aankoop bedrijf, Bedrijfsfinanciering

Bedrijf:

Een auto-glas specialist in Midden Nederland.

Vraagstuk:

In het najaar van 2017 werden wij benaderd door de potentiële koper van deze onderneming met concreet de volgende vragen: begeleiding gevraagd bij de financieringsaanvraag en de aankoop van de onderneming.

Oplossing en Resultaat:

Onder onze leiding heeft de klant een ondernemingsplan gemaakt en op basis van de bedrijfscijfers van beide bedrijven is door ons een liquiditeits prognose opgesteld. Dit is aan een 3-tal banken voorgelegd waarbij er vervolgens met een van deze banken een vervolg stap is gezet.

Toen de financiering accoord was is het koopcontract opgesteld. Een aantal mondelinge afspraken bleken daarin wat hardnekkig om vast te leggen maar dat is uiteindelijk gelukt. Voorts kwamen er in deze activa-passiva transactie bij het boekenonderzoek onverwachte situaties om de hoek bij de overnemen van personeel. Daarnaast bleek de indeplaatsstelling van het huurcontract eerder een heronderhandeling van de huurvoorwaarden en ook bij de overdracht van overeenkomsten zat het venijn in de staart. Niettemin zijn er nu duidelijke ondertekende contracten waarin ieders rechten en plichten duidelijk omschreven staan. Zeker met een financiering erachter wil je als koper geen onvoorziene risico’s.

Ondertussen is de notaris ingeschakeld om voor de koper een BV op te richten. De financiering wordt gestort en op 1 februari j.l.is de overdracht van de onderneming een feit. Nieuwe klanten staan in de agenda en er wordt met fris elan ondernomen.

Koper over de begeleiding:

“Zonder Oscar hadden wij dit niet geregeld kunnen krijgen. Hij blijft koel wanneer dat gewenst is en duwt door wanneer dat moet. Denkt ook praktisch mee. Echt super.”

 

De betrokken Overname Expert: Oscar Mensen

financiering, koop bedrijf, koopcontract, oscar mensen
Vorig bericht
Management Buy Out van RAD Torque Systems BV te Soest
Volgend bericht
Verkoop wijnwinkel-slijterij