Verkoop aandelen Pensioen Perspectief BV aan Triple A Risk Finance BV

Verkoop bedrijf, Waardebepaling

Referentie: Verkoop aandelen Pensioen Perspectief BV aan Triple A Risk Finance BV.

Opdracht:

Medio 2017 werden wij ingeschakeld door Jaap Harmsen en Corry van Herpen, de aandeelhouders van Pensioen Perspectief BV te Vorden voor een toekomst oriëntatie en vervolgens begeleiding bij de verkoop van hun bedrijf. Pensioen Perspectief BV is een landelijk opererend adviesbureau voor actuariële, civiel- en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken met een uitstekende naam bij werkgevers en ondernemingsraden.

Actie:

We hebben de propositie niet zomaar op de markt gebracht, maar samen een short list opgesteld van partijen, waarmee een goede match verwacht werd. De criteria waren positionering bij werkgevers/OR, uitstekende kwaliteit en complementariteit.

Deze partijen zijn door John Oostveen benaderd en getoetst op de geformuleerde uitgangspunten. Daarna werd het door ons opgestelde informatiepakket ter beschikking gesteld. Vervolgens werden met enkele partijen verdiepingsgesprekken gevoerd uiteindelijk resulterend in een voorkeur van Verkopers voor Triple A Risk Finance BV te Amsterdam. De ideale combi in het kader van de doelstelling: verbetering van de marktpositie en behalen van synergie voordelen.

Resultaat:

Na een overlegfase en een onderhandelingsfase zijn op 30 augustus 2018 de aandelen overgedragen. Voor het boekenonderzoek en het contractenwerk werd door Koper een beroep gedaan op ervaren specialisten. Uit het netwerk van John Oostveen werd een zeer ervaren advocaat ingeschakeld om het contractuele deel van het proces te begeleiden.

Publiciteit:

https://www.amweb.nl/pensioen/nieuws/2018/09/pensioen-perspectief-in-handen-van-triple-a-101112450

https://www.pensioenperspectief.nl/wp-content/uploads/2018/09/Persbericht.pdf

De betrokken Overname Expert: John Oostveen

Hoe kijkt verkoper er op terug?

Een intensieve periode waarbij John Oostveen o.a. zorgde voor overzicht en structuur. Dankzij John is een mooi resultaat bereikt.

john oostveen, pensioen, referentie, verkoop
Vorig bericht
Aankoop metaalbedrijf Joppen Metaaltechniek B.V.
Volgend bericht
Advies aankoop fysiotherapie praktijken