Verkoop adviesbureau voor de wegenbouw

Verkoop bedrijf

Opdracht:

Een adviesbureau voor de wegenbouw meldde zich bij mij. Het bedrijf heeft 7 mensen in dienst en 2 directeur/aandeelhouders. Het bedrijf realiseert een keurige omzet en een positief resultaat. De beide heren staan op een cruciaal punt: er moet fors geïnvesteerd worden in meet- en analyseapparatuur. Beide heren zijn tegen de 60 jaar oud.

Kort en goed kwam het er op neer dat de vraag bij mij werd neergelegd: geef ons een gemotiveerd advies wat te doen? En assisteer ons bij de uitvoering van de keuze.

Actie:

Na een paar gesprekken met beide heren en analyse van de cijfers, bestudering van de branche, concurrentieanalyse, etcetera was de conclusie als volgt: investeren op dit moment is alleen zinvol indien ook aansluiting wordt gezocht bij een grote partij. De huidige onderneming is te klein om de beoogde investering te kunnen doen. Ook zou zonder commitment van een grote partij de financiering van de noodzakelijk geachte investering lastig worden.

Resultaat:

Op verzoek van de directie ben ik op zoek gegaan naar partijen die geinteresseerd zouden kunnen zijn. Nadat met een tweetal grote partijen de besprekingen op niets waren uitgelopen, meldde zich in het vroege voorjaar van 2014 een gerenommeerde speler op deze markt. Zij waren geinteresseerd en hebben de aandelen overgenomen. Beide directeuren blijven in dienst. De investering kan naar verwachting in 2016 in gebruik worden genomen. De aandeelhouders hebben duidelijk gekozen voor de continuïteit van de onderneming op langere termijn.

adviesbureau, verkoop, wegenbouw
Vorig bericht
Verkoop audiciën
Volgend bericht
Verkoop koeriersbedrijf