Verkoop importeur van technische componenten (niche markt)

Verkoop bedrijf

Opdracht:

De DGA van een internationale importeur en distributeur van technische componenten welke in industriële toepassingen worden gebruikt, speelde met het vraagstuk ‘te klein voor het tafellaken en te groot voor het servet’.

In een sterk veranderende markt wilde de DGA de continuïteit van zijn bedrijf voor de toekomst borgen.

Actie:

Er zijn diverse scenario’s benoemd, waaronder zelfstandig blijven, opgaan in een groter geheel of als zelfstandige dochtermaatschappij autonoom kunnen opereren. Voor ieder scenario is een waardering gemaakt. Ook is er een internationaal verkoopmemorandum opgesteld.

Het onder de aandacht brengen bij potentiële kopers geschiedde op basis van een opgestelde short list.

Omdat een deel van het aandelenpakket was ondergebracht in een Stichting Administratie Kantoor (STAK), diende ook met de certificaathouders goede afspraken te worden gemaakt. Hun medewerking was vereist zonder dat ze hiermee naar buiten mochten treden.

Resultaat:

Na een aantal oriënterende gesprekken te hebben gevoerd met meerdere kandidaten, zijn we met 1 kandidaat (familie conglomeraat uit Scandinavië) op basis van exclusiviteit verder de onderhandelingen ingegaan. Deze koper was in deze tak van de markt nog onvoldoende vertegenwoordigd in West-Europa.

Vanaf begin was de klik en de gunfactor aanwezig, waarbij er wel over en weer spanningsvelden waren inzake de waardering en het tot stand komen van de prijs, waarbij verschillende internationale inzichten getrotseerd diende te worden om terug te keren bij de handsom vraag “wat hebben partijen nu beoogd”.

Uiteindelijk werd de verkoop na 8 maanden geclosed. De verkoper bleef actief betrokken bij zijn onderneming en bouwt het bedrijf verder uit in West-Europa. Een kans die bij zelfstandig blijven nooit verwezenlijkt had kunnen worden.

Vorig bericht
Verkoop groothandel in automaterialen
Volgend bericht
Aankoop van productiebedrijf in levensmiddelen