Schenken aan uw kinderen : let op dat u aan de goede persoon schenkt !

Publicaties

Praktijk tip: Schenken aan uw kinderen : let op dat u aan de goede persoon schenkt !

Anders kunnen de druiven zuur zijn.

In onze praktijk maken wij geregeld waarderingen van ondernemingen waarbij de aandelen van de vennootschap van de ouder(s) worden geschonken aan de kinderen.

Wanneer je (een aandeel in) een onderneming erft of geschonken krijgt moet je daar in principe erf- of schenkbelasting over betalen. Maar als je voldoet aan bepaalde voorwaarden dan kan je gebruik maken van een fiscaal gunstige regeling, de zogenaamde BOR (Bedrijfsopvolgingsregeling). Je betaalt dan veel minder of zelfs helemaal geen belasting.

De faciliteit bestaat uit een vrijstelling (voor de voortzetter) en – bij erven – een uitstelregeling voor andere erfgenamen. De vrijstelling bedraagt ruim één miljoen euro voor de totale onderneming. Dus als je een gedeelte erft/geschonken krijgt, dan is de vrijstelling naar rato van toepassing. Voor het deel dat boven de vrijstelling komt is 83 % vrijgesteld, oftewel je betaalt belasting over 17 % van de waarde. De uitstelregeling is voor erfgenamen die niet de onderneming erven, maar een geldbedrag of tegoed erven ten laste van de voortzetter.

Recent heeft Hof Arnhem–Leeuwarden geoordeeld dat de vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsoverdracht naar familie óók kan worden toegepast bij de schenking van aandelen in een vastgoedfamiliebedrijf, iets wat voorheen uitgesloten was. Goed nieuws dus.

De BOR is een ingewikkelde regeling die vraagt om specialistische kennis, en naaste de genoemde voorwaarden zijn ook andere voorwaarden zijn van toepassing.

Hoe kan het verkeerd in de uitvoering gaan ?

Maar ook in de uitvoering kan het verkeerd gaan. Afgelopen jaar hebben we een waardering gemaakt voor een familiebedrijf, de fiscalist heeft verzoek bij de belastingkantoor ingediend en de aandelen zijn middels een notariële akte inmiddels geschonken aan de kinderen..

Althans dat dacht men, totdat er een telefoontje kwam van de belastingdienst met het dringend verzoek om eens uitleg te geven waar de ondernemer nu mee bezig was. U zult begrijpen dat de verbazing groot was.

Wat bleek ? In de uitvoering zijn de aandelen van de vennootschap van Senior geschonken aan de persoonlijke vennootschappen van de kinderen en niet aan de kinderen – als natuurlijk persoon – zelf !

Nadat de fiscalist en de notaris aan de belastingdienst hebben verklaard dat deze uitvoering niet de bedoeling was, ondersteund door een opmerking in ons waarderingsrapport dat de aandelen aan de kinderen geschonken zouden worden, wilde de belastingdienst, door een beroep te doen op dwaling – bij hoge uitzondering – wel accepteren dat de schenking transactie werd teruggedraaid en opnieuw werd ingezet.

Echter wel onder voorwaarde dat er een nieuw waarderingsrapport opgesteld gaat worden omdat we inmiddels ruim een jaar verder zijn. U zult begrijpen dat door de (sterk) aantrekkende economie de uitkomst van een nieuwe waardering wel eens heel anders kan zijn….

Kortom veel inspanningen zijn nodig om de schenking van de aandelen aan de kinderen alsnog op de juiste manier te realiseren.

Tip van de Overname-Experts: hoe kundig verschillende adviseurs en uitvoerders ook mogen zijn, blijf overeenkomsten / aktes zelf ook goed lezen en blijf de vraag stellen: staat het beschreven zoals het bedoeld is.

Vorig bericht
Bijeenkomst: Bedrijfsoverdracht. Wat is de waarde van mijn onderneming?
Volgend bericht
Nieuwsbrief juni 2017: Overname experts, adviseurs bij bedrijfsovername