Bedrijf verkopen

Wilt u uw bedrijf verkopen? Wij zorgen ervoor dat de verkoop van uw bedrijf een succes wordt! Ieder van de Overname-Experts heeft ruime ervaring met begeleiding en advies bij verkoop van een onderneming.  Bij verkoop of overdracht van een bedrijf kunnen de volgende stappen zich voor doen:

Stappenplan verkoop

  • uitwisseling informatie en analyse onderneming; wat verkoopt u en wat zijn de kansen? Is uw onderneming verkoopklaar?
  • waardering / prijsbepaling; op basis van doorrekening van de cijfers komen wij tot een waardebepaling en vaststelling tot een vraagprijs.
  • verkoopstrategie; in samenspraak met u bepalen wij de te volgen route voor verkoop.
  • opstellen anoniem verkoopprofiel; (als u nog geen concrete koper op het oog hebt).
  • opstellen verkoopmemorandum; hierin wordt een uitgebreide beschrijving van uw onderneming opgenomen.
  • uitzetten verkoopprofiel; waar mogelijk actieve benadering potentiële kopers.
  • potentiële koper; uitwisseling informatie, gesprekken en onderhandelingen
  • intentieovereenkomst; afspraken over overnamesom en overige voorwaarden worden vastgelegd.
  • boekenonderzoek door koper (indien gewenst);
  • definitieve koopovereenkomst en overdracht.

De verschillende stappen bij verkoop van een onderneming kunnen tegelijkertijd of in een andere volgorde uitgevoerd worden. Op verschillende onderdelen werken wij samen met specialisten. Als Overname-Experts nemen wij echter de regierol op ons.

Neem contact op met een van de Overname-Experts of bel 085-0441000 voor een vrijblijvend eerste gesprek over de verkoop van uw bedrijf.