Bedrijfsfinanciering

Het MKB maakt van oudsher vooral gebruik van bancair krediet als financieringsbron. In de huidige tijd kunnen bedrijven echter moeilijker aan de kredietvoorwaarden van banken voldoen. Daarbij lijken banken terughoudend te zijn met name kleinere ondernemingen en ZZP-ers te willen financieren. Kosten/baten spelen hierbij een belangrijke rol.

Daarom is de aandacht voor alternatieve financieringsvormen toegenomen. De overheid wil alternatieve financieringsvormen stimuleren. Aanpassingen in de toezichtregels beogen onnodige barrières voor verdere groei van crowdfunding en kredietunies weg te nemen. Ook staat de overheid garant voor institutionele beleggers die via de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) willen investeren in het Nederlandse MKB.

Nieuwe financieringsvormen, zoals crowdfunding, kredietunies en microfinanciering (Qredits), maakten in 2015 een sterke groei door. In 2016 lijkt deze groei zich, al hoewel niet zo fors, door te zetten. Ook de marktkapitalisatie van MKB-beurs NPEX is sterk toegenomen. Na jaren van daling stijgt de kredietverlening via de meer traditionele vormen als leasing en factoring ook weer.

Overname-Experts hebben ervaring met bedrijfsfinanciering

De adviseurs van Overname-Experts zijn uiteraard actief op het terrein van financiering bij bedrijfsovername, maar ondersteunen ook bij het verkrijgen van financiering voor groei of bij de start van een onderneming. Wij kennen de aanvullende en alternatieve diverse vormen goed en passen deze waar nodig ook toe. In de praktijk immers zien we vaak dat een passende (overname)financiering bestaat uit een samenstelling van meerdere aanbieders van kapitaal. Met vele (nieuwe en opkomende) aanbieders van financiering hebben wij frequent contact.
Heeft u een financieringsvraagstuk en wilt u de mogelijkheden van een passende financiering bespreken? Neem dan contact met ons op.