Kopen van een bedrijf

Wilt u een bedrijf kopen? Wij zorgen ervoor dat de overname of overdracht een succes wordt! De Overname-Experts hebben ruime ervaring met begeleiding en advies bij koop of overname van een onderneming. Bij het kopen van een bedrijf kunnen de volgende stappen zich voor doen:

Stappenplan koop

 • opstellen en plaatsen koopprofiel (als u nog geen concrete onderneming op het oog hebt).
 • (helpen) zoeken prospects.
 • uitwisseling informatie en analyse onderneming (wat koopt u?).
 • eventueel afwegen t.o.v. andere prospects.
 • cijferanalyse (toetsen cijfers, waarderen, prijsbepaling, inschatten haalbaarheid).
 • onderhandelingen over overnamesom en voorwaarden.
 • (helpen) maken businessplan, w.o. juridische en fiscale structuur.
 • begeleiden in financiering traject (zoals bank, private equity, lening verkoper, enz.).
 • due diligence (boekenonderzoek: klopt de aangeleverde informatie?, beoordeling van de juridische en fiscale risico’s).
 • eventueel nieuwe onderhandelingen.
 • contractuele afhandeling (alle overeenkomsten die van belang zijn bij de overname zoals koop-, huur-, management-, en lening overeenkomsten).
 • definitieve overdracht activa of levering aandelen, inclusief alle praktische zaken.

Sommige stappen bij koop van een onderneming kunnen ook tegelijkertijd of in een andere volgorde uitgevoerd worden. Zo nodig worden op bepaalde onderdelen andere specialisten ingeschakeld. Als Overname-Experts nemen wij voor u de regierol op ons.

Neem contact op met een van de Overname-Experts of bel 085-0441000 voor een vrijblijvend eerste gesprek over het kopen van een bedrijf.