Waardebepaling bedrijf

Een belangrijk onderdeel bij de verkoop of de koop is de waardebepaling van een bedrijf. Ook in andere gevallen kunt u een waardering nodig hebben, bijvoorbeeld bij toetreden of uit elkaar gaan van aandeelhouders, vennoten of partners. Een bedrijfswaardering is ook een uitstekend middel voor een strategische oriëntatie op de toekomst van uw bedrijf. Voor een waardebepaling bent u bij de Overname-Experts aan het juiste adres.

De waardering van onderneming of aandelen baseren wij op een inschatting van de toekomstige cashflow. Ook hierbij hanteren wij een realistische, maar praktische insteek. Elementen die bij een waardebepaling van belang zijn:

  • realisatie en prognose van bedrijfsresultaat en kasstromen
  • de organisatie van het bedrijf (sterke en zwakke kanten)
  • de afhankelijkheid van de ondernemer
  • afhankelijkheid van klanten, leveranciers of medewerkers
  • soort en duur van de contracten (bijv. met leveranciers, klanten of verhuurder)
  • branche- en marktomstandigheden
  • vermogensstructuur
  • juridische structuur
  • concurrentiepositie
  • eventuele synergie-effecten

Een waardebepaling biedt een goed inzicht in de te verwachten overnameprijs van (de aandelen van) een bedrijf en vormt daarmee de basis voor de vraag- of biedprijs.

De meeste Overname-Experts zijn gecertificeerd bedrijfswaardeerder (Register Adviseur Bedrijfsopvolging) of hebben ruime ervaring in het waarderen van bedrijven. Bij de waardering is ons doel geen dik rapport met veel theoretische beschouwingen. Onze aanpak is pragmatisch en resulteert in een realistische waarde benadering!

Neem contact op met een van de Overname-Experts of bel 085-0441000 voor een vrijblijvend eerste gesprek over een waardebepaling.