Terugblik overnamemarkt 2020 en vooruitzichten voor 2021.

Nieuws

Terugblik overnamemarkt 2020 en vooruitzichten voor 2021

Voor Overname-Experts is het jaar 2020 zakelijk gezien succesvol verlopen, ondanks de coronacrisis. Samen hebben we meer dan 50 partijen mogen begeleiden bij het kopen of verkopen van een bedrijf. Daarnaast hebben wij tientallen waardebepalingen voor bedrijven  mogen uitvoeren en tientallen (overname)-financieringen kunnen realiseren. We zijn als kantoor zelfs genomineerd geweest voor de Overname-Award. Voor 2021 zien we voldoende kansen en beweging in de overnamemarkt voor het MKB!terugblik-overnamemarkt-2020

Terugblik 2020

Het eerste kwartaal van het jaar 2020 verliep prima. Veel transacties werden geclosed en er kwamen talrijke nieuwe opdrachten binnen. In het tweede kwartaal sloeg de coronacrisis toe en de overnamemarkt lag plots grotendeels stil. Enkele transacties, waarbij al heel snel bleek dat de coronacrisis geen negatieve rol zou spelen, liepen gewoon door. Maar bij het gros van de transacties werd de kat even uit de boom gekeken. In de zomerperiode normaliseerde dit weer vrij snel. Lopende transacties werden weer opgestart en nieuwe opdrachten kwamen weer vlot binnen. Enkel in sterk getroffen sectoren, zoals horeca en retail non-food, bleef het stilletjes qua bedrijfsovernames. Het beeld was echter overwegend positief na de zomer en dat heeft zich onverminderd doorgezet tot dit moment. Onze orderportefeuille is nu zelfs beter gevuld dan een jaar geleden rond deze periode.

Vooruitzichten 2021

IJs en weder dienende verwachten we voor 2021 dat de overnamemarkt zich positief blijft ontwikkelen. Daar komt naar ons inzicht nog bij dat in de door coronacrisis getroffen sectoren veel beweging zal ontstaan. We gaan veel bedrijfsbeëindigingen zien, maar ook overnames en krachtenbundelingen. Nadat de ergste stofwolken van de coronacrisis zijn neergedwarreld verwachten we bovendien in vrijwel alle sectoren strategische heroriëntaties. Dit kan naar ons inzicht ook van invloed zijn op de overnamemarkt.

Financiering uitdagend

Punt van zorg is wel de terughoudendheid bij bankiers. We zien hier twee trends:

  1. Voor kleinere overnamefinancieringen (tot ongeveer € 500.000,=) is minder ruimte voor maatwerk en specifiek advies. Verstrekkings-voorwaarden zijn verder aangescherpt. Maar goede plannen van stabiele bedrijven maken nog wel kans.
  2. Aan de andere kant neemt het aantal partijen dat actief is als non-bancaire financier ten behoeve van het MKB verder toe. Dat verruimt de mogelijkheden om een gepaste overnamefinanciering aan te trekken voor een bedrijfsovername.
Voldoende perspectief

Al met al kijken we in zakelijk opzicht met een tevreden gevoel terug op 2020. Het jaar 2021 is zeker veelbelovend begonnen en wordt in ieder geval erg boeiend. Maar bovenal is het voor ons allen, qua volksgezondheid en vanuit economisch perspectief, van het allergrootste belang dat we de coronacrisis snel achter ons kunnen laten.

 

2020, 2021, overnamemarkt, terugblik
Vorig bericht
Een roerig jaar
Volgend bericht
Wat is een Activa Passiva Transactie?