Ron Pustjens

Contact

Pustjens Corporate Finance | Peijerstraat 35 | 6101 GA Echt
06-13135282 | pustjens@overname-experts.nl

| |
|

Mijn naam is Ron Pustjens, geboren in 1961. Na mijn afstuderen aan het HEAO in 1984 ben ik een vijftal jaren actief geweest in het bedrijfsleven in commerciële functies. Van 1990 tot 2008 ben ik werkzaam geweest bij de Rabobank. Eerst een aantal jaren als zakelijk accountmanager en daarna als directeur bedrijven. In 2008 ben ik partner geworden bij een organisatie actief in de Corporate Finance. In mei 2014 heb ik Pustjens Corporate Finance opgericht. Gedurende mijn loopbaan heb ik vrijwel voortdurend opleidingen en cursussen gevolgd en literatuur bestudeerd op relevante vakgebieden. In 2002 heb ik mijn Master gehaald in “Management en Organisatie” aan de TIAS Business School, onderdeel van de Universiteit Tilburg. Mijn achtergrond, opleiding en ervaring liggen op het vlak van financiën, bedrijfskunde en management.

De komende jaren zullen er een record aantal bedrijven in het MKB van eigenaar wisselen vanwege de leeftijd van de ondernemer en het gebrek aan opvolging in de familie. Ook besluiten steeds meer ondernemers van middelbare leeftijd om nog eens ‘n switch te maken. Samenvoegingen en splitsingen van bedrijfsactiviteiten komen daarnaast ook veel voor.

Verkoop of overdracht van een onderneming is een complex traject. Het goed doorlopen daarvan vergt veel vakkennis maar zeker ook diplomatie. Een overdracht begint met een goede voorbereiding die wel enkele jaren in beslag kan nemen. Het bedrijf moet ten eerste verkoopklaar gemaakt worden. Daarna is het zaak om goed beslagen ten ijs te komen. Daarom maak ik een uitgebreid verkoopmemorandum en wordt er een onderbouwde verkoopprijs bepaald. Vervolgens begint het zoeken naar een geschikte en serieuze koper, het maken van een profiel van de ideale koper is daarbij belangrijk. Bij het zoeken wordt gebruik gemaakt van diverse kanalen en mogelijkheden. Als kopers zich aandienen worden onderhandelingen gevoerd, die uiteindelijk moeten leiden tot een overeenkomst.

De praktijk wijst telkens uit dat dit proces niet goed doorlopen kan worden zonder de ondersteuning van een ter zake kundige adviseur die de materie goed kan overzien. Het begeleiden van bedrijfsoverdrachten is een vak apart. Daar waar nodig schakel ik gedurende het proces aparte specialisten in, zoals de accountant, een fiscalist, een jurist/notaris, een makelaar of een bankier. Ik fungeer gedurende het gehele proces als regisseur, uw aanspreekpunt en als vertrouwenspersoon die uw belangen behartigt. We hebben intensief contact met elkaar en er wordt nauw samengewerkt.

Regelmatig begeleid ik ook kopers. Het proces is uiteraard hetzelfde, alleen zitten we aan de andere kant van de tafel. Daarnaast ben ik regelmatig betrokken bij ontvlechtingen en /of samenvoegingen van ondernemersactiviteiten. Dan speelt dezelfde materie maar in een andere situatie.

Ik opereer in de driehoek ondernemer/accountant/bankier. Het is goed merkbaar dat ondernemers een steeds grotere afstand ervaren met de bankier en in mindere mate ook met de accountant. In beide gevallen ingegeven door kostenbesparing, tijdgebrek en externe regelgeving. Daardoor zijn hiaten ontstaan in de dienstverlening richting de mkb-er. Mijn drijfveer is het leveren van extra toegevoegde waarde in deze driehoek. Vaak gaat dit wel in nauwe samenwerking met de accountant en de bankier en regelmatig zelfs op aangeven van een van de twee. Mijn inzet wordt door hen als zinvol beschouwd en is aanvullend aan hun dienstverlening.

Weten wat ik kan en doe, maar vooral weten wat ik niet kan en dus niet doe, is voor mij belangrijk. Daarom werk ik in de dagelijkse praktijk samen met een aantal specialisten op het vlak van accountancy, fiscale zaken, juridische zaken, makelaars in onroerend goed en bankiers. Ik geloof in samenwerkingsverbanden met anderen zonder vaste vorm of opzet, vaak op projectbasis. Verder onderhoud ik nauwe contacten met accountantskantoren en banken in de regio. Ik ben daarnaast lid van de BOBB (branche organisatie van bedrijfsoverdrachtbemiddelaars) en ik mag me “Register Adviseur Bedrijfsoverdracht” noemen. Omdat ik geloof in samenwerking ben ik aangesloten bij het landelijk netwerk van Overname Experts !

Ondernemers in het MKB missen vaak goede ondersteuning op zeer belangrijke terreinen. Vooral bij het voorbereiden en uitvoeren van bedrijfsoverdrachten, het aantrekken van financieringen en het goed managen van de onderneming. Dit blijkt niet alleen uit de praktijk, maar ook uit onderzoek. Mijn ervaring is dat de traditionele adviseurs van het MKB, zoals de accountant en de bankier dit voor een belangrijk deel laten liggen. Daarom richt ik me specifiek hierop, in opdracht van veel ondernemers in het MKB. Ik opereer met name in de regio Zuid- en Midden-Limburg. Daar ben ik geboren en getogen, woonachtig, ik spreek de taal, weet de weg en ken veel bankiers, accountants en ondernemers. Dat praat makkelijk zo.

Ons eerste gesprek is altijd gratis, vrijblijvend en oriënterend. Tijdens dit eerste gesprek maken we natuurlijk kennis met elkaar en bespreken we ook het voorliggende vraagstuk. Eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid zijn mijn kernwaarden. Ik zal dan ook aangeven hoe en of ik u kan helpen. Als dit niet kan zal ik dit eerlijk aangeven. Graag kom ik naar uw bedrijf, maar een eerste gesprek op mijn kantoor kan natuurlijk ook.

Voordat we met elkaar in zee gaan maak ik een duidelijke offerte die we samen bespreken. Mijn tarieven en voorwaarden zijn passend, eerlijk en transparant. Het is mogelijk om te werken met een gereduceerd uurtarief in combinatie met een succesfee, dus deels “no cure no pay”. Gaandeweg de opdracht hebben we intensief contact met elkaar en wordt de voortgang met u regelmatig gecommuniceerd.

In mijn periode als bankier heb ik veel bedrijfsovernames “langs zien komen” en mogen financieren. Sinds 2008 ben ik als zelfstandig overname-adviseur en gedurende deze periode heb ik vele tientallen bedrijfsovernames mogen begeleiden.