Veel misverstanden over de term: Cash & Debt Free bij bedrijfsovernames

Publicaties

Bij overnames komt steeds vaker de term Cash & Debt Free naar voren bij de berekening van de koopprijs.

Er kan discussie ontstaat bij een aandelentransactie hoe deze term te interpreteren. Heel kort omschreven betekent Cash & Debt Free de waarde van de onderneming zonder de liquide middelen en zonder de rentedragende schulden.

Maar zo eenvoudig is het niet.

Er is dan wel een gangbare omschrijving van Cash & Debt Free, maar geen vaste definitie.

Het is daarom belangrijk om in de besprekingen tussen kopende en verkopende partij heel secuur vast te leggen wat onder Cash Free en Debt Free in elk specifiek geval wordt verstaan.

De verkoper kan niet alle liquide middelen uit de onderneming halen, daar moet eerst nog op gecorrigeerd worden.
De punten die daarop van invloed zijn:

  • Beschikbare liquide middelen, met of zonder “bedrijfsgebonden liquide middelen”
  • Rekening courant vorderingen en schulden, bijvoorbeeld op of aan de verkoper
  • Debt-like items (-)
  • Cash-like items (+)
  • Rentedragende schulden (-/-)
  • Werkkapitaal surplus/tekort (+/-)

Als voorbeeld van Cash-like items zijn waarborgsommen. Als voorbeeld van Debt-Like items zijn een hoog opgebouwde reservering vakantiedagen/overwerk en te betalen vennootschapsbelasting over voorgaande jaren.

Het surplus of tekort van het werkkapitaal wordt meestal gebaseerd op een historisch gemiddeld werkkapitaalniveau van het laatste boekjaar. Een werkkapitaal surplus indiceert een hoger dan gemiddeld werkkapitaalniveau en een werkkapitaal tekort een lager dan gemiddeld normaal werkkapitaalniveau op overnamemoment. Een tekort of surplus wordt zodoende gecorrigeerd op de koopprijs. Maar wat als dan de liquide middelen onvoldoende zijn voor de hoogste te verwachten stand van het werkkapitaal. Dan zijn de “bedrijfsgebonden liquide middelen” hoger en kan er dus minder liquide middelen aan de onderneming onttrokken worden door de verkoper.

Het is behoorlijk vertragend en storend als in een laat stadium van het verkoopproces misverstanden ontstaan. Bij elk bod of vraagprijs: Neem op tijd in de bespreking mee hoe om te gaan met Cash & Debt Free.

Niet alles kan behandeld worden in deze blog. Voor advies, vraag gerust een van onze adviseurs van Overname-Experts.

 

Aandelenwaarde, bod, cash & debt free, cash-like, cashfree, debt-like, debtfree, ondernemingswaarde, surplus, vraagprijs, werkkapitaal
Vorig bericht
Terugblik Overname-Experts 2023/ Vooruitblik 2024