Kinderdagopvang en BSO in Gelderland

Aanbod
Omschrijving:

De onderneming biedt deskundige en gekwalificeerde kinderdagopvang en verschillende vormen van buitenschoolse opvang, aan ca. 40 plaatsen, verdeeld over de twee leeftijdsgroepen en daarnaast ca. 25 BSO plaatsen. Met een gemotiveerd team wordt aan kinderen een veilige en vertrouwde opvang geboden vanuit een helder pedagogisch beleid.

De onderneming bestaat al meer dan 20 jaar, beschikt over een moderne huisvesting, met zowel binnen als buiten veel ruimte. De onderneming is gevestigd in Gelderland. Gebouw, inrichting en het spelmateriaal zijn alle in goede staat. De communicatie met de ouders alsmede de administratie is goed geautomatiseerd. De onderneming heeft een uitstekende naam. Uitbreiding van omzet en activiteiten is mogelijk.

Cijfers:
  • Omzet 2022 bedraagt ca € 740.000.
  • Voor het jaar 2023 wordt een omzet verwacht van € 780.000.
  • Resultaat: de genormaliseerde EBITDA bedraagt ca. € 200.000.
  • Deze onderneming kent het volgende personeelsbestand:
    • Totaal aantal medewerkers ca. 12 personen (ca. 8 FTE).
    • Het personeel is deskundig, gekwalificeerd en ervaren. Het team wordt aangestuurd door een directeur.
Reden verkoop:

De verkoop betreft de gehele onderneming. De verkoop is ingegeven door de behoefte om aan kinderen en ouders ook op de lange termijn continuïteit te bieden en de kwaliteit te borgen. De onderneming is goed georganiseerd en de directie is beschikbaar om voor een goede overgang zorg te dragen.

Transactie:

Het betreft een aandelentransactie. Kandidaten ontvangen na ondertekening van geheimhouding verdere schriftelijke informatie (informatiememorandum). Een indicatieve bieding maakt onderdeel uit van het begin van het selectie traject.

Mogelijke kopers:

Strategische koper (kinderopvangketen of op zoek naar schaalvergroting) of een MBI-kandidaat.

Interesse?
Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met Overname Expert Annelies Schuler via mail schuler@overname-experts.nl of telefonisch op 06-20816017
, , , ,
Vorig bericht
Kinderdagopvang en BSO
Volgend bericht
VvE-kantoor in West-Nederland