Kinderdagopvang en BSO

Aanbod
Omschrijving:

De onderneming biedt deskundige en gekwalificeerde kinderdagopvang en verschillende vormen van buitenschoolse opvang, aan ca. 60 en 120 kindplaatsen. Met een gemotiveerd team wordt aan kinderen een veilige en vertrouwde opvang geboden vanuit een helder pedagogische beleid.

De onderneming beschikt over een moderne huisvesting, met zowel binnen als buiten veel ruimte. De onderneming is gevestigd in het zuiden van het land. Gebouw, inrichting en spelmateriaal zijn alle in goede staat. De onderneming heeft een goede naam en positieve GGD-rapportages. Uitbreiding van omzet en activiteiten is mogelijk.

Cijfers:
  • Omzet 2022 bedraagt ca € 1,4 miljoen.
  • Voor het jaar 2023 wordt een omzet verwacht van € 1,5 miljoen.
  • Resultaat: de genormaliseerde EBITDA bedraagt ca. € 0,1 miljoen.
  • Deze onderneming kent het volgende personeelsbestand:
    • Totaal aantal medewerkers ca. 30 personen (ca. 20 FTE). Er is geen sprake van personeelstekort!
    • Het personeel is deskundig, gekwalificeerd en ervaren. Het team wordt aangestuurd door een directeur.
    • Een deel van de medewerkers is gespecialiseerd in babycoach, sport- of yogadocent.
Reden verkoop:

De verkoop betreft de gehele onderneming. De verkoop is ingegeven door de behoefte om aan kinderen en ouders ook op de lange termijn continuïteit te bieden en de kwaliteit te borgen. De onderneming is goed georganiseerd en de directie is beschikbaar om voor een goede overgang zorg te dragen.

Transactie:

Het betreft een activa-transactie. Kandidaten ontvangen na ondertekening van geheimhouding verdere schriftelijke informatie. Een indicatieve bieding maakt onderdeel uit van het begin van het selectie traject.

Interesse?
Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met Overname Expert Hans Romijn via mail romijn@overname-experts.nl of telefonisch op +31 (0) 23 75 491 56
Vorig bericht
Bedrijf in internationale business ontwikkeling
Volgend bericht
VvE-kantoor in West-Nederland