Ter overname aangeboden: zonnepaneleninstallateur in Zuidoost Nederland.

Aanbod
Omschrijving:

De onderneming houdt zich bezig met het verkopen en installeren van zonnepanelen en bijbehorende installaties voornamelijk bij particuliere afnemers in de regio Limburg. Inmiddels werkt men echter ook steeds meer in opdracht van middelgrote bedrijven en worden technisch complexere installaties geplaatst. De onderneming werkt met kwaliteitsproducten en mikt op het midden- en hoger segment. In de loop van de tijd heeft men meer dan 3.000 installaties aangelegd. De activiteiten worden geheel uitgevoerd vanuit de vennootschap waarvan de aandelen te koop worden aangeboden. Er zijn achttal mensen werkzaam voor de onderneming. Het bedrijf is gevestigd in een gehuurd pand op een keurig bedrijvenpark. In dit pand heeft men de beschikking over een aantal kantoorruimten, een werkplaats/magazijn en een showroom. Er is voldoende buitenruimte beschikbaar.

Cijfers:

De onderneming realiseert een omzet van circa 2 miljoen euro en de EBITDA bedraagt afgerond en gemiddeld 140K. De balansverhoudingen zijn goed. De orderportefeuille is prima gevuld en de vooruitzichten voor de sector en voor deze specifieke onderneming zijn goed. De overeen te komen overnamesom wordt gebaseerd op de EBITDA.

Reden verkoop:

De reden dat het bedrijf ter overname wordt aangeboden is het feit dat de huidige eigenaar een stapje terug wil doen, met name vanwege zijn leeftijd. Hij wil graag meewerken aan een soepele overdracht door nog een tijdje beschikbaar te blijven.

Transactie:

De aandelen van de vennootschap worden te koop aangeboden. De vennootschap wordt opgeleverd zonder overtollige liquide middelen en zonder rentedragende schulden en met een acceptabel eigen vermogen (cash and debt free). Als effectieve datum wordt 1 januari 2023 is aangehouden.

Mogelijke kopers:

Zowel een MBI-kandidaat alsook een strategische koper die zijn activiteiten wil uitbreiden zijn wat ons betreft mogelijke overnamekandidaten.

Interesse?
Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met Overname Expert Ron Pustjens via mail pustjens@overname-experts.nl of telefonisch op 06-13135282
installateur, Ron Pustjens, te koop, te koop aangeboden, zonnepanelen, zonnepaneleninstallateur, Zuidoost Nederland
Vorig bericht
Specialist in automaterialen en werkplaatsgereedschap
Volgend bericht
Allround installatiebedrijf Friesland