Waardebepaling bedrijf

Wilt u weten wat uw bedrijf waard is? Dat is afhankelijk van diverse aspecten, waaronder de bedrijfsresultaten, de ontwikkelingen in de markt en de toekomstverwachting. Ook de organisatie en de (fiscale) structuur van uw onderneming speelt daarin een rol.

Waardebepaling bedrijf

Overname Experts bepalen de waarde van uw onderneming, ongeacht of de waardebepaling onderdeel uitmaakt van de aankoop en verkoop van een bedrijf of niet. Een waardebepaling biedt een goed inzicht in de te verwachten overnameprijs van (de aandelen van) een bedrijf en vormt daarmee de basis voor de vraag- of biedprijs. Verkoopt u een deel van de onderneming, of alleen de activa/passiva met afschrijvingspotentieel, of de aandelen van de BV, al dan niet in een holding? Dit alles is van invloed op het netto beschikbare bedrag na verkoop.

Waarderingstool

Om u een indruk te geven van de waarde van uw bedrijf hebben wij als Overname-Experts een waarderingstool ontwikkeld.

Gecertificeerd bedrijfswaardeerder

De meeste Overname-Experts zijn gecertificeerd bedrijfswaardeerder (Register Adviseur Bedrijfsopvolging) of hebben ruime ervaring in het waarderen van bedrijven. Bij de waardering krijgt u geen dik rapport met veel theoretische beschouwingen. Onze aanpak is pragmatisch en resulteert in een realistische waardebenadering.

Meer informatie waardebepaling bedrijf

Wilt u meer informatie over het taxeren van uw bedrijf? De Overname Experts adviseren u graag. U kunt voor een vrijblijvend gesprek of meer informatie contact met ons opnemen.