Waarderen in coronatijd.

Publicaties

Is toepassing van EBITDAC een oplossing?

Waarderen in coronatijd. Is toepassing van EBITDAC een oplossing?

Het coronavirus heeft ongekende maatregelen tot gevolg. Dit heeft veel effect op persoonlijke levens en op de economie. De effecten per bedrijf en sector zijn echter heel verschillend. Dit zien wij ook terug in de praktijk van de bedrijfsovernames. Hoe kunnen we goed waarderen in coronatijd?

Effecten per sector

In hoofdlijnen onderscheiden wij een drietal groepen bedrijven wat betreft effecten van de coronacrisis:

 1. Bedrijven die veel last hebben van corona. Dit zijn ondernemingen in de evenementenbranche, het (personen)vervoer en de horeca. Een groot deel van de omzet van deze bedrijven is tijdelijk nagenoeg weggevallen en vaak nog niet terug op het oude peil. Dit leidt in de meeste gevallen tot een verlieslatende exploitatie, ondanks de steunregelingen.
 2. Bedrijven die geen last hebben of zelfs een voordeel. Dit zijn met name handelsbedrijven (online/BtC), bedrijven die actief zijn op alles rondom het huis en ICT-bedrijven.
 3. Bedrijven waarop corona bij aanvang een beperkt effect had, maar die geleidelijk toch substantieel last hebben. Dit zijn vooral bedrijven met langlopende orders, bijvoorbeeld in de industrie.

Gevolgen per groep

Als we de link maken naar waardering en de gevolgen op de overnames per groep, komen we op de volgende gevolgen voor overnames:

 1. Bedrijven die veel last hebben, zijn met name bezig met overleven. Overnames zien wij weinig bij deze bedrijven. Of het moet al zijn dat er een overname is uit een faillissement.
 2. Overnames van bedrijven die geen last hebben gaan gewoon door. Waarderingen en prijzen liggen op peil.
 3. De lastigste groep is de groep met een beperkt en lastig definieerbaar effect. Met name het effect op langere termijn en of het incidenteel of structureel is, is lastiger te bepalen. Dit kan groot effect hebben op de waarde.

De onzekerheid over hoelang het nog gaat duren, zorgt ook voor een extra risicofactor in de waarderingen. De onzekerheden over de komende periode hebben sowieso een drukkend effect op de waarderingen en prijzen, tenzij er juist een voordeel toegekend kan worden aan de crisis.

Waarderen met EBITDAC?

Sommige waardeerders passen de term EBITDAC toe als basis voor waarderen in coronatijd. EBITDAC is dan het resultaat van het bedrijf voor rentelasten (I), belastingen (T), afschrijvingen (DA) en corona(C). De C betekent dan het aanwijsbare effect van corona op het resultaat wat vervolgens genormaliseerd wordt. De gedachtegang hierachter is dat het corona-effect op de resultaten goed weer te geven is. Dit is vaak deels wel het geval, maar het langere termijn effect is lastiger te bepalen. Het toepassen van EBITDAC kan behulpzaam zijn, maar kan ook een schijnveiligheid geven.

Een goed middel om het corona-effect over het algemeen te destilleren is het vergelijken en analyseren van de omzet en resultaten op maandbasis tussen de jaren 2020 en 2019. Hieruit kan opgemaakt worden in hoeverre de afwijkingen in omzet en resultaat direct verbonden zijn aan corona.

Te stellen vragen

Zowel koper als verkoper dient de onderneming en exploitatie goed te analyseren. De volgende vragen kunnen daarbij helpen:

 1. Is het coronaeffect direct aan te wijzen?
 2. Zijn er tijdelijke kostenverhogingen?
 3. Zijn er tijdelijke omzet- en resultaatverhogende effecten door corona?
 4. Wat is het effect en resultaat zonder steunmaatregelen?
 5. Wat zijn de langere termijn verwachtingen in de sector en het specifieke bedrijf? Voorbeelden zijn: minder reizen, minder kantoren, meer vakanties in eigen land.

De antwoorden op bovenstaande vragen kan leiden tot een lagere waardering of prijs dan wel een flexibelere invulling van de koopsom.

Samenvatting

 1. De effecten van corona op bedrijven en sectoren zijn heel divers.
 2. De effecten op waarden en prijzen bij overnames zijn daarmee ook heel verschillend.
 3. Toepassing van een EBITDAC-berekening kan helpen, maar is niet dé oplossing.
 4. Oplossing kan zijn om een earn-out constructie te implementeren als prognose onzeker is maar je de overname wel wilt doorzetten.

André Everts, partner van Overname-Experts

andre everts, blog, corona, EBITDAC, waardebepaling
Vorig bericht
Nieuwsbrief Overname-Experts, juli 2020
Volgend bericht
“U wilt uw bedrijf verkopen, waar komt de koper vandaan?”