Waarom zou ik mijn bewindvoerderskantoor verkopen?

Publicaties

Een korte uitleg over Bewindvoering:

Wanneer is bewindvoering aan de orde? Bewind is mogelijk wanneer een persoon zelf niet kan beslissen over de geldzaken. Dit kan tijdelijk of blijvend zijn. Bijvoorbeeld door een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking of dementie. Ook (problematische) schulden kan een grondslag zijn voor bewind. In zo’n situatie kan de Kantonrechter een bewindvoerder benoemen. Bewind is een vorm van wettelijke vertegenwoordiging.

Wat doet de bewindvoerder? De bewindvoerder neemt dan beslissingen over de uitgaven. Grotere uitgaven kunnen alleen gedaan worden met toestemming van de door de Rechtbank aangestelde bewindvoerder. Ook inventariseert de Bewindvoerder de schulden, en wordt contact persoon voor de schuldeisers. Dit geeft de cliënten rust.

Wie kan bewindvoerder zijn? Uiteraard kan iemand zelf een voorkeur aangeven. Vaak is een familielid de bewindvoerder. Is dat niet mogelijk of niet wenselijk? Dan zijn er professionele bewindvoerders. Een professionele bewindvoerder moet voldoen aan speciale opleidingseisen (zie www.Rechtspraak.nl).

De tarieven worden jaarlijks wettelijk vast gesteld. Een bewindvoerder kan daar niet veel aan doen.

Overname-Experts en bewindvoerderskantoren?

Wanneer een mogelijke klant bij ons komt vragen wij altijd waarom de wens tot verkoop of overdracht zo prominent op de agenda is gekomen. Dan krijgen wij de volgende motivatie te horen:

  • Leeftijd van de ondernemer
  • Gezondheidssituatie van de ondernemer
  • Uitgekeken zijn op dit specifieke werk
  • Complexiteit van de uit te voeren werkzaamheden
  • Toenemende mondigheid van cliënten
  • Het uitdijend takenpakket van een bewindvoerder

Qua kopers zien wij een concentratie tendens. De markt is redelijk verdeeld. Autonoom groeien is lastig. De consequentie hiervan is dat de eenvoudigste manier van groeien is door anderen over te nemen.

De taken (verantwoordelijkheden) van de bewindvoerder wordt steeds maar uitgebreid. Dit betekent dat een kantoor bij een bepaalde omvang weer specialisten kan gaan aannemen die bepaalde werkzaamheden voor alle cliënten kunnen gaan uitvoeren (aanvragen toeslagen, aanvragen kwijtscheldingen etc., doen van belastingaangiftes, juridische vraagstukken). Ook de ICT wordt steeds belangrijker. Denk daarbij ook aan de mogelijkheden van AI die mogelijkerwijs bij dit werk om de hoek komen kijken. Jaarlijks moet er een rekening & verantwoording worden ingediend bij de Rechtbank, en ieder kantoor wordt getoetst door het Landelijk Kwaliteitsbureau. Alles bij elkaar kan dit steeds meer druk opleggen bij de kleinere bewindvoerderskantoren.

Transacties: verleden / heden / toekomst

Sinds januari 2020 heeft Overname-Experts, en dan specifiek Roel Slomp, veel ervaring opgedaan met het begeleiden van verkoop trajecten van bewindvoerderskantoren. Hij heeft inmiddels 15 overname trajecten succesvol afgerond, en er lopen ook nog een aantal trajecten.

Vorig bericht
Bedrijfsoverdracht binnen de familie? Geen makkelijke afweging.
Volgend bericht
Terugblik Overname-Experts 2023/ Vooruitblik 2024