De eerste ervaringen in de praktijk met de WHOA (het Onderhands Akkoord)

Publicaties
Whoa, de procedure in het kort.

Begin 2021 is de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) in werking getreden. Voor bedrijven in financiële moeilijkheden, maar die na herstructurering van schulden op zich wel levensvatbaar zijn, is de WHOA een mogelijkheid om een faillissement te voorkomen. Voor 2021 bestonden er wel mogelijkheden, maar die waren in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. Surseance van betaling of proberen een gerechtelijk schuldenakkoord te bereiken waren vaak het voorportaal van een faillissement.
De WHOA is juist gericht op het voorkomen van een faillissement en bevat een akkoordprocedure op grond waarvan het akkoord – buiten surseance en faillissement – kan worden opgelegd aan schuldeisers en ook aan aandeelhouders. Ook blijft de bestuurder zelf aan zet en hoeft de bevoegdheden niet af te dragen aan een curator.

Whoa, voorwaarden om dit traject te starten.

In het kort:

  • Een faillissement is op korte termijn niet te voorkomen bij de huidige financieringslast.
  • Het bedrijf moet na een financiële herstructurering levensvatbaar zijn.
  • De schuldeisers, leningverstrekkers en kapitaalverstrekkers moeten er beter uit komen dan na een faillissement.
  • De WHOA procedure en de herstructurering moet kunnen worden gefinancierd.
Het Whoa traject wel of juist niet starten.

Hoewel een mooi instrument en een duidelijke verbetering met eerdere wetgeving is het voorkomen hiervan beter. De kosten kunnen aanzienlijk oplopen en de bedrijfsvoering wordt toch belemmerd.
Wij hebben in korte termijn nu twee bedrijven begeleid waarbij mogelijk een WHOA traject aan de orde kwam. Bij het eerste bedrijf speelde onmin tussen aandeelhouders een rol. Wat hier doorslaggevend was, de bestuurder van de onderneming heeft geen toestemming van de aandeelhouders nodig om een WHOA Traject te starten.
Bij het tweede bedrijf waren de te hoge externe leningen een niet te nemen horde. Hier was de mogelijkheid om verschillende schuldeisers binnen het WHOA traject in klassen in te delen van belang. De klasse crediteuren kan bijvoorbeeld buiten de procedure gehouden worden, zodat de operationele bedrijfsvoering zo min mogelijk geraakt wordt. In beide gevallen bleek een dreiging met een WHOA traject, wat boven de markt lag, voldoende smeerolie was om tot een akkoord te komen.

Wij hebben dus goede ervaring met de WHOA zonder zo’n traject volledig gestart te hebben. Bij het navragen in de markt bij collega’s/deskundigen horen we dat zij diezelfde ervaring hebben. Dus herkent u zich in de voorwaarden om dit traject op te kunnen starten, dan neem vrijblijvend contact op met een van onze partners.

Wout Broer, Hengelo, partner van Overname-Experts

blog, eerste ervaringen, onderhands akkoord, procedure, whoa, wout broer
Vorig bericht
Blog: Een website overnemen? Reken ook deze factoren mee bij de waardebepaling!
Volgend bericht
Nieuwsbrief Overname-Experts, februari 2022